top of page

Aangename kennismaking

IMG_6389-2.jpg

Van Antwerpen naar Limburg​

Als echte Limburger gestart in Antwerpen-Zuid met een kwalitatief allround vastgoedkantoor (verkoop, verhuur, beheer en syndic) is het nu tijd om onze activiteiten in mijn thuis-provincie verder uit te bouwen. 


In Limburg hebben wij er voor gekozen om dé focus te leggen op uitsluitend syndicus-activiteiten. Dit om een sublieme en vooral persoonlijke dienstverlening met de broodnodige focus neer te kunnen zetten!

Bij ons bent u geen nummer en is er permanente bereikbaarheid alsook een daadkrachtig optreden bij eventuele problemen.

Dé Limburgse Syndicus - Zorgeloos wonen ! 

Onze service - uw gemoedsrust!

Taken van DLS - syndicus:

Met als een van de belangrijkste kernwaarde van DLS-Syndicus : professionele daadkrachtige aanpak met een persoonlijke service & contact en dit alles met uitsluitend de nodige transparantie en permanente inkijk in uw dossier:

Zo regelen wij o.a. het onderhoud van de gemeenschappelijke installaties, opvolging van de regelgeving, contacten met specialisten, uitnodigingen opstellen voor de Algemene Vergadering, verslaggeving.


Doordat de syndicus een neutraal persoon is, worden conflicten i.v.m. belangenvermenging vermeden.

De syndicus voert enkel de beslissingen uit die genomen zijn door de Algemene Vergadering.

Welke diensten zitten in ons aanbod:

Administratief beheer:

 • Jaarlijkse Algemene Vergadering

 • Opstellen van de dagorde

 • Verzenden van uitnodigingen

 • Aanleggen van aanwezigheidslijst

 • Secretariaat van de Algemene Vergadering waarnemen

 • Notuleren van de vergaderingen

 • Uitvoeren van beslissingen in het kader van het gewoon beheer

 • Opmaken van de begroting

 • Opvragen van provisies en eindafrekeningen

 • Samenstellen van het basisdossier (juridisch / bouwkundig / administratief)

 • Opstellen van het reglement van interne orde

 • Rappelbrieven bij laattijdig betalen

 • Consultatie tijdens kantooruren

 

Financieel beheer:

 • Samenstellen van het werkkapitaal

 • Openen van een bankrekening op naam van de V.M.E.

 • Betalen van de gemeenschappelijke rekeningen

 • Verdeling van de kosten zoals beschreven in de basisakte

 • Invordering van de verschuldigde bedragen

 • Creatie van het reservekapitaal

Technische beheer:

 • Instandhouding van het gemeenschappelijk patrimonium

 • Bedrijfsklaar houden van de technische installaties

 • Uitbaten van de technische installaties

Juridisch beheer:

 • Adviesverlening bij juridische geschillen teneinde het recht van de vereniging van mede-eigenaars (V.M.E.) te vrijwaren

 • Invordering achterstallige betalingen

 • Begeleiding van juridische procedures waarbij de aansprakelijkheid van de V.M.E. in het gedrang komt

 • Begeleiding van wijzigende of aanvullende statuten

Contractuele relaties:

 • Verzekeringspolissen

 • Personeel

 • Toeleveranciers

 • Controleorganismen

bottom of page